Općini Konavle odobreno 4,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU za reciklažno dvorište

Općini Konavle odobreno je maksimalnih 4,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekt „Izgradnja i opremanja reciklažnog dvorišta u Konavlima“.
Ukupna vrijednost projekta je 5,8 milijuna kuna, a financiran je iz Kohezijskog fonda , odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Projekt predviđa izgradnju i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta na lokaciji Popovići Polje, a uključuje i provođenje edukativnih i informativnih aktivnosti u cilju doprinosa povećanju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te iskorjenjivanja nepropisnih odlagališta.
Provedbom projekta želi se postići maksimalno moguća stopa izdvajanja iskoristivih sastavnica, kao što su papir, karton, staklo i plastika iz miješanog komunalnog otpada. Reciklažno dvrište će sadržavati i Kutak za ponovnu uporabu, čime se direktno doprinosi učinkovitosti resursa na području Općine Konavle. Nakon završetka izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, upravljanje objektom preuzet će Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.
Uz nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te provedbu Izobrazno-informativnih aktivnosti, izgradnja reciklažnog dvorišta bit će treći projekt Općine Konavle u području održivog gospodarenja otpadom, koji će biti financiran sredstvima EU fondova.
Također, uz dogradnju i rekonstrukciju dječjeg vrtića na Grudi, Reciklažno dvorište predstavlja još jedan kapitalni infrastrukturni objekt u Konavlima koji se financira sredstvima EU, a čija će izgradnja započeti u 2019. godini.