Zbirna listu za izbore članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle koji će se održati 21. kolovoza 2016. godine

OPĆINA KONAVLE

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Cavtat, 25.srpnja 2016.g.

Na temelju članka 20. i 21. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06 i 109/07) i članka23.Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 3/15) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle sastavlja i objavljuje zbirnu listu za izbore članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle koji će se održati 21. kolovoza 2016. godine

1. CAVTAT

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

   1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Gašpar Butigan

   2.

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP i

Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati -HNS

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP i

Hrvatska narodna stranka-Socijalni demokrati -HNS

Ljubica Brailo

   3.

Nezavisna lista grupe birača

Nezavisna lista grupe birača

Antun Burđelez, Matija Urlović i Mihaela Butijer

2. ČILIPI

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Đuro Arbulić

3. DRVENIK

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Ivica Zvrko

4. DUBA KONAVOSKA

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Grgur Grgurević

5. DUBRAVKA

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Pero Glavinić

6. GABRILI

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Joško Klečak

7. GRUDA

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Miho Trković

2.

Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati –HNS i

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati –HNS i

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

Jerko Vidak

8. KOMAJI

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Pero Kukuljica

9. KUNA KONAVOSKA

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Đuro Banović

10. Lovorno

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Pero Burjan

11. LJUTA

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Grupa birača

Nezavisna lista grupe birača

Ivo Dobrašin, Luka Dimnić i Pero Skočko

12. MIHANIĆI

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Antun Radin

13. MIKULIĆI

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Pero Kušelj

14. MOČIĆI

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Ivo Dragović

15. MOLUNAT

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Jurica Ljubenko

16. OBOD

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Marko Guljelmović

17. PLOČICE

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Pero Skvrce

18. POLJICE

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Milo Kličan

19. POPOVIĆI

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Nikola Kojan

2.

Grupa birača

Nezavisna lista grupe birača

Pero Kojan, Lukša Klaić i Ivo Alavija

20. PRIDVORJE

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Nino Mihočević

21. RADOVČIĆI

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Pavo Koče

22. STRAVČA

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Miho Orepić

23. BROTNICE-ŠILJEŠCI- JASENICE

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Božo Martinović

24. USKOPLJE

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Nikša Uhodić

25. VITALJINA

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Ivo Račević

26. VODOVAĐA

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Ivo Čupić

27.   ZVEKOVICA

R.broj

Predlagatelj liste

Naziv liste

Nositelj liste

   1.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Zlatko Raguž

   2.

Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati – HNS i

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati – HNS i

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

Jozo Koprivica

Predsjednik                                                                                       

Vlaho Bošković v.r.