Predstavnici Općine Konavle, Zračne luke te Mjesnih odbora Močića i Čilipa raspravljali o radovima na aerodromu

U prostorijama Općine Konavle održan je zajednički sastanak između predstavnika Općine Konavle, Zračne luke Dubrovnik i mjesnih odbora Močići i Čilipi. Tema sastanka su bili radovi na prilaznom putu prema Zračnoj luci o kojima su stanovnici Močića i Čilipa željeli saznati više informacija.
Tehnički direktor Zračne luke Dubrovnik Tomislav Macan je tom prilikom predstavio projekt, etape i rokove, dok su predstavnici mjesnih odbora Čilipa i Močića iznijeli svoja mišljenja i prijedloge.
Svi zaključci sa sastanka će biti razmotreni na sastanu načelnika Općine Konavle Boža Lasića i direktora Zračne luke Dubrovnik Frana Luetića.