Načelnik Lasić na sastanku u Županiji o izgradnji škole i vrtića u Cavtatu

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić i predsjednik Općinskog vijeća Ivo Simović bili su u palači Ranjina na sastanku s predstavnicima Županije i tvrtke Trames, a glavna tema bila je izgradnja osnovne škole i dječjeg vrtića u Cavtatu.
”Dogovoreno je kako će se nastaviti ishodovanje građevinske dozvole za staru lokaciju za Osnovnu školu, a Općina će ustrajati da se vrtić gradi na novoj lokaciji. U tijeku je razvrgnuće zajednice za zemljište na Rajkovom dolu. Građevinska dozvola bi trebala biti gotova u sljedećih nekoliko mjeseci. Resorno Ministarstvo je našu školu obećalo uvrstiti među četiri prioriteta, a naš zahtjev je bio da se djeca iz škole ne izmještaju sve do trenutka dok se ne ishoduje građevinska dozvola, iznađu financijska sredstva i ne potpiše ugovor o gradnji. Za vrijeme ljetnih praznika škola će se privremeno sanirati kako bi djeca mogla koliko toliko normalno pohađati nastavu”, rekao je načelnik Lasić.