Molunat će dobiti moderan sustav odvodnje

Nakon što je dobivena pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda Molunat, te rekonstrukciju postojećeg vodoopskrbnog sustava, raspisan je natječaj za izvođenje radova.
Vrijednost radova, kojim će se izgraditi glavni sustav odvodnje duljine 1,8 kilometara na koji se priključuju ostali gravitacijski primarni i sekundarni kolektori ukupne duljine 2,3 kilometra, i tlačni cjevovod duljine 1,1 kilometar, a na kojem će se nalaziti i tri crpne stanice, iznose 13,2 milijuna kuna.
Postupak javne nabave i odabir izvoditelja radova bi trebao biti gotov u prvoj polovici rujna a radovi počinju odmah po uvođenju izvoditelja. Planirani rok izgradnje je 36 mjeseci.