Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća (četvrtak, 29. studenog u 17 sati)

Sazivam 10.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 29.studenoga 2018.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2019.g. s projekcijama za 2020.g. i 2021. g.
2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2019.g.
3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
5. Prijedlog Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2019.g.
6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019.g.
7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g.
8. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019.g.
9. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019.g.
10. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za Općinu Konavle u 2019.g.
11. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz proračuna Općine Konavle za 2019.g.
12. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018.g.
13. Prijedlog godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2019.g.
14. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.
15. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.
16. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
17. Prijedlog Odluke o ispravku tehničkih pogrešaka u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Općine Konavle.
18. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović