Predavanje o istraživanju lokaliteta poluotoka Rat

Arheološko nalazište s ostacima antičkih građevina nalazi se na krajnjem, zapadnom dijelu cavtatskog poluotoka Rat. Arhitektonski kompleks prilagodio se stepenastoj morfologiji terena te se na nekoliko razina padinom poluotoka spušta prema moru. Dosadašnja iskopavanja na jednoj od razina potvrdila su broj od sedam prostora u nizu, pravilno pozicioniranih u smjeru sjever jug. U istraživanjima provedenim 2014. – 2016. godine, na jugozapadnom rubu kompleksa, na novoj, nižoj razini, otkrivena je cijela prostorija s ostatkom freske in situ i njeno neposredno okruženje.

Istraživano područje dio je grada, kolonije Epidaur, koji je, prema dosadašnjim rijetkim arheološkim radovima, imao sve karakteristike rimskog urbaniteta: pravilni raster ulica, uređenu komunalnu infrastrukturu, upravne, gospodarske i religijske sadržaje.

Zahvaljujući svom povoljnom položaju između dviju značajnih trgovačkih i prometnih točaka, Narone i Rizinija, kao i plodnom zaleđu i obalnoj konfiguraciji terena, u antičko vrijeme razvija se u važno lučko i gospodarsko središte.

Više o povijesti istraživanja lokaliteta kao i recentnim arheološkim radovima govorit će Helena Puhara, kustosica Muzeja i galerija Konavala, u petak 7. 12. 2018. godine u 18:00 sati, u Odjelu za arheologiju i spomeničku baštinu Konavala (Samostan sv. Vlaha, Pridvorje).