Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (utorak, 29. siječnja u 18 sati)

Sazivam 12.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 29.siječnja 2019.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.
3. Prijedlog Odluke o otkupu čest. zem. 377/1 i 376/1 sve k.o. Gruda za potrebe proširenja groblja u Grudi.
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzeji i galerije Konavala.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/19-01/12

UR.BROJ:2117/02-03/1-19-1

Cavtat,18. siječnja 2019.g.