Općina Konavle donijela preporuku za sve trgovine i kupce o korištenju zaštitnih maski, rukavica te dezinfekcijskih sredstava

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15,118/18 i 31/20) Općinski načelnik Općine Konavle donosi

PREPORUKU
o postupanju

I.

Preporuča se svim trgovinama prehrambenim proizvodima i trgovinama građevinskog materijala na području Općine Konavle da u cilju sprečavanja širenja COVID – 19 virusa osiguraju sljedeće;

– na, za to odgovarajućim mjestima, postave dezinfekcijska sredstva kojima su se kupci obvezni koristiti prije ulaska u trgovinu,
– u trgovinu mogu ući samo kupci koji imaju zaštitne maske i zaštitne rukavice,
– u trgovini može biti istodobno onoliko kupaca koliko je primjereno da bi se osigurala
primjerena socijalna distanca.

Općinski načelnik

Božo Lasić dipl. iur.