Važna obavijest studentima koji se prijavljuju za natječaj za stipendiranje Općine Konavle

Zbog izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa Covid -19 i zaštite zdravlja naših sugrađana Općina Konavle obavještava prijavitelje na općinski natječaj za dodjelu stipendija po socijalnom kriteriju koji nisu u mogućnosti ispuniti uvjet iz natječaja, ni putem sustava e-građanin i priložiti potvrde porezne uprave – područnog ureda Dubrovnik o visini dohotka i primitaka u 2019. za sebe i za članove svog kućanstva da će Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti temeljem popunjene i potpisane izjave o zajedničkom kućanstvu po isteku natječajnog roka od Porezne uprave – područnog ureda Dubrovnik službeno zatražiti izdavanje predmetnih potvrda.
Slijedom gore navedenog prijavitelji na natječaj trebaju točno i potpuno ispuniti i potpisati Izjavu o zajedničkom kućanstvu.
Izjava o zajedničkom kućanstvu sastavni je dio natječajne dokumentacije i objavljena je na www.opcinakonavle.hr.