Nadzor provedbe obaveznog mikročipiranja pasa

Komunalno redarstvo Općine Konavle u narednom razdoblju provodit će nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa, određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca.
Nadzor Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama obavljat će se kod posjednika pasa na temelju procjene rizika, nasumičnim odabirom mjesta nadzora ili po saznanju o postupanju protivno odredbama Zakon o zaštiti životinja.
Napominjemo da u skladu sa Zakonom o veterinarstvu svi psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja, kao i to da je posjednik obavezan prijaviti nabavu psa, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja ambulanti veterinarske prakse koje je ovlaštena za unošenje podataka u Upisnik kućnih ljubimaca.