Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (četvrtak, 17. prosinca u 17 sati)

Sazivam 23.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 17.prosinca 2020.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog 1. izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2020.g.
2. Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.
3. Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.
4. Prijedlog 2. izmjene Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2020.g.
5. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2020.g.
6. Prijedlog 1. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2020.g.
7. Prijedlog proračuna Općine Konavle za 2021.g. s projekcijama za 2022.g. i 2023.g.
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2021.g.
9. Prijedlog Odluke o načinu sukcesivnog korištenja viška prihoda iz prethodnih razdoblja.
10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.
12. Prijedlog Programa demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba u 2021.g.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2021.g.
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2021.g.
15. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2021.g.
16. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.
17. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz proračuna Općine Konavle za 2021.g.
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle i izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Dubrovnik1“.
19. Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Konavle u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – (POS).
20. Prijedlog Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Konavle od 2021. do 2025. godine.
21. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Konavle.
22. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle.
23. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi.
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović