Potpisano sedam ugovora o radu u sklopu programa javnih poslova

U sklopu programa javnih radova u suradnji sa ČIZK i JVP Konavle potpisano je sedam ugovora o radu na određeno. Program traje od 1.12. do 31.5. 2021., a trošak bruto plaće za pet zaposlenika 100 posto financira Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok dva zaposlenika sufinanciraju 50 posto Općina Konavle, a 50 posto HZZ. Kriterije za natječaj je odredio Hrvatski zavod za zapošljavanje.