Poziv na 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (9. travnja u 19 sati)

Sazivam 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 9.travnja 2021.g. (petak), koja će se održati u dvorani „Bobara“ u hotelu Croatia u Cavtatu s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvještaj općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2020.g.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020.
3. Financijski izvještaj za 2020.g. – Dječji vrtić Konavle.
4. Financijski izvještaj za 2020.g. – Dom za starije i nemoćne Konavle.
5. Financijski izvještaj za 2020.g. – Javna vatrogasna postrojba Konavle.
6. Financijski izvještaj za 2020.g. – Muzeji i galerije Konavala.
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Konavle za 2020. i načinu korištenja viška prihoda.
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020.
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020.
10. Izvješće o izvršenju Programa socijalno – zdravstvenih potreba za 2020.
11. Izvješće o izvršenju Programa utroška turističke pristojbe za 2020.
12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
13. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu.
15. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2021. godini.
16. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za Općinu Konavle u 2021.g.
17. Dopuna Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
18. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Konavle.
19. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.