Pripadnici ”Risova” kod načelnika Lasića

Pripadnici Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ”Ris” Kutina uručili su u ponedjeljak načelniku Božu Lasiću Zahvalnicu povodom sjećanja na događaje iz Domovinskog rata.
Posebna jedinica policije (PJP) ustrojena je 15. 03. 1991., a početkom listopada 1991. preimenovana je u Jedinicu za posebne namjene (JPN). Sredinom studenog 1991. postrojba dobiva svoj konačan naziv: Specijalna jedinica policije PU Kutina (SJP Kutina), pozivnog znaka radiovezom: ,,RIS”, sto je kasnije zaživjelo kao službeni naziv postrojbe.
Njihov ratni put je bio opsežan, a među ostalim sredinom ožujka 1993. godine, cjelokupna jedinica upućena je na dubrovačko ratište u sklopu akcije ,,Krug-Dubrovnik” sa zadaćom čuvanja crte razgraničenja prema Crnoj Gori i području BiH pod kontrolom bosanskih Srba, budući da je prema sporazumu s neprijateljskom stranom moralo doći do povlačenja snaga HV-a sa dostignutih pozicija u akciji oslobađanja dubrovačkog zaleđa. U navedenoj akciji jedinica je bila angažirana do 02.05.1993. godine. Također, tijekom 1994. i 1995.god. jedinica je bila angažirana u istoj akciji.
U vremenu od 05.07. do 30.07.1995. godine dio jedinice upućen je na dubrovačko bojište, na ,,Sektor C” sa zadaćom spremnosti za zauzimanje rta Oštro i osiguranja državne granice prema BiH i Crnoj Gori.