Vijesti

Osnovana Udruga ugostitelja Općine Konavle

Ugostitelji s područja Općine Konavle dobili su svoju udrugu. Naime, u Cavtatu je osnovana Udruga ugostitelja Općine Konavle, a za predsjednika je izabran Mislav Burđelez. Udruga ugostitelja Općine Konavle ima i

Izmjene UPU Kopačica – Popovići

Općinsko vijeće Općine Konavle usvojilo je na posljednjoj sjednici izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene “Kopačica-Popovići, u okviru koje se planira reciklažno dvorište koje bi trebalo ublažiti probleme s otpadom na području Općine Konavle.

Tajni život morske trave

U sklopu projekta Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M čiji je nositelj Udruga Sunce iz Splita, a partner Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u osnovnim školama

Novi ulaz u Cavtat pred realizacijom

Projekt rekonstrukcije križanja na Zvekovici, ulaz prema Cavtatu, a koji se dugo i najavljivao, došao je u završnu fazu pred samu realizaciju. Nakon kompletiranja cjelokupne potrebne dokumentacije, završen je i

„Devet baba po ledu se valja” u Zavičajnom muzeju Konavala

U Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima još je do 15. siječnja otvorena izložba “Devet baba po ledu se valja” autorice Jelene Beželj. Izložba je svojevrsni podsjetnik na konavoske običaje koji su, ističe ravnateljica Muzeja i galerija Konavala Antonija Radonić Ruskovći, gotovo pa potpuno zaboravljeni.