Home » Odluka o općinskim porezima Općine Konavle i izmjena Odluke (obvjava u NN 31-2017 i NN 148-2022)