Prestanak onečišćenja mora kod autokampa ”Monika” u Moluntu

More u Moluntu kod autokampa ”Monika” ponovno je pogodno za kupanje, javljaju iz Zavoda za javno zdravstvo DNŽ.
Po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora na plaži uz autokamp Monika u Moluntu 14.08.2018. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije odmah je uzorkovao more za kupanje na plaži uz autokamp Monika u Moluntu. Rezultati analize mora nisu udovoljavali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Uzorkovanje je nastavljeno 15.08. i 17.08. 2018.godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju Uredbi, što upućuje na prestanak iznenadnog onečišćenja na plaži uz autokamp Monika u Moluntu.