Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća (četvrtak, 6.rujna u 18 sati)

U četvrtak, 6. rujna u 18 sati u (novoj) zgradi Općine Konavle u Cavtatu bit će održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle.

DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018.g.
2. Prijedlog druge izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2018.g. s projekcijama proračuna za 2019. i 2020 godinu.
3. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna općine Konavle za 2018.g.
4. Prijedlog druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
5. Prijedlog prve izmjene i dopune Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2018.g.
6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Konavle.
7. Prijedlog Odluke o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području općine Konavle i izgledu obrasca dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području općine Konavle.
8. Prijedlog Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Konavle od 2018. do 2020 godine.
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Konavle – Izgradnja vatrogasnog doma u Grudi.
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Konavle – dogradnja – rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Grudi.
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Konavle – Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Cavtatu ,ul. S. S .Kranjčevića.
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Konavle – izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat.
13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije – kapitalnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete – Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete.
14. Prijedlog Ugovora o darovanju – kuća pok. Nika (Nikolaša) Skvičala u Pridvorju.
15. Imenovanje Ravnatelja Ustanove Dječji vrtići Konavle.
16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzeji i galerije Konavala.
17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Statuta Javne ustanove Muzeji i galerije Konavala.