”Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje”

Zajedno do fondova EU!

Općina Konavle sa zadovoljstvom objavljuje da je dana 07.09.2018. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje“, prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“. Nositelj projekta je Općina Konavle, dok su sunositelji projekta Općina Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje.
Projekt se provodi na području općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje te obuhvaća 10 izobrazno-informativnih aktivnosti kojima će se postići podizanje razine svijesti stanovnika triju općina o odgovornom postupanju s otpadom.
Specifični cilj projekta je izgradnja svijesti stanovnika općina Konavle, Župe dubrovačke i Dubrovačkog primorja o važnosti odgovornog postupanju s otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.
Opći cilj je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u RH.
Rezultat provedenih aktivnosti biti će educirano i informirano stanovništvo općina uključenih u projekt o važnosti održivog gospodarenja otpadom i njihovoj ulozi u njemu, o načinima i mogućnostima odvajanja otpada, kućnog kompostiranja te ponovne uporabe predmeta.

Ukupna vrijednost projekta: 511.955,99 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 435.162,58 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 31.07.2018. do 31.03.2020.
Kontakt osoba: Perica Pušić , info@opcinakonavle.hr
www.strukturnifondovi.hr
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/