Poziv vinarima: Ministarstvo poljoprivrede priprema program potpore, ispunite tražene podatke

Ministarstvo poljoprivrede nastupilo je prema konavoskim vinarima nastavno na sastanak održan sa predstavnicima vinarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije u Stonu dana 22. svibnja 2020., u svrhu nalaženja mjera za prevladavanje šteta uzrokovanih pandemijom Covid-19. U tu svrhu vinarima je dostavljen obraza kojeg trebaju ispuniti kako bi se mogli definirati načini i iznosi potpore.

Kako je i najavljeno, Minisarstvo poljoprivrede je u suradnji sa drugim nadležnim tijelima u tijeku izrade konačnog oblika mjera potpore, a koje se osobito odnose na kreditiranje obveza koje vinari imaju prema vinogradarima, poticaje za već proizvedena vina, destilate i drugo. Popunjeni obrazac treba dostaviti putem emaila: marija.braica@dnz.hr

Obrazac – Vinari