Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća (ponedjeljak, 22. veljače u 19 sati)

Sazivam 24.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 22.veljače 2021.g. (ponedjeljak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Konavle.
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Konavle.
3. Prijedlog Strateškog plana Općine Konavle za razdoblje 2021. – 2022.g.
4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Konavle za 2020.g.
5. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Konavle u 2021.g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Konavle.
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju stanova u naselju Zvekovica.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/21-01/24

UR.BROJ:2117/02-03/1-21-1

Cavtat,9. veljače 2021.g.