Objavljen Javni poziv za financiranje projekata i programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle!

Javni poziv za financiranje projekata i programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2021. godinu objavljen je u četvrtak 25. ožujka i otvoren je za prijave do 10. svibnja 2021. godine. Javni poziv je namijenjen SOPG-ovima, OPG-ovima, obrtima i tvrtkama koje se bave poljoprivredom i upisane su u Upisnik OPG-ova ili Upisnik poljoprivrednika, a Mjera 7 predviđena je za programe u poljoprivredi i ruralnom razvoju koje provode druge pravne osobe.

Poziv sadrži sedam mjera kroz koje će potencijalno do razine od 50 posto biti prihvatljivo sufinanciranje okrupnjivanja poljoprivrednih površina, uvođenje sustava za navodnjavanje, zatim kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika, kupnja stoke radi povećanja stočnog fonda, kupnja višegodišnjeg bilja i certificiranog sadnog materijala te nabava mehanizacije, strojeva i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (uključuje zaštitna sredstva i umjetno gnojivo), zatim financiranje izgradnje, uređenja i opremanja objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, provođenje marketinških aktivnosti dizajna logotipa, etiketa i ambalaže, dizajn i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje, sudjelovanje proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na sajmovima te organizacija sajmova i manifestacija na području Općine Konavle. Također, bit će moguće sufinanciranje prijavne dokumentacije tj. izrada tehničke dokumentacije, financijske dokumentacije i priprema prijavne dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove te edukativni i manifestacijski programi u ruralnom razvoju.

Program mjera i konkretne aktivnosti prihvatljive za financiranje rezultat su stručnog i sustavnog pristupa tematici razvoja poljoprivrede, koji je proizašao iz zaključaka i rezultata studije “Program razvoja poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle.”

Cjelovita dokumentaciju s potrebnim obrascima, Uputama za prijavitelje i Kriterijima odabira objavljena je na internetskim stranicama Općine Konavle i može se preuzeti OVDJE.