Javni poziv za financiranje projekata i programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2021. godinu

Javni poziv za financiranje projekata i programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2021. godinu

Javni poziv – izmjene i dopune (12. travnja 2021.)

Opća dokumentacija:

Idejna studija
Program mjera
Upute za prijavitelje
Skraćene upute za prijavitelje

Mjere 1 – 6 (SOPG, OPG, obrti, tvrtke)
Prijavni obrazac A
Obrazac 1. Izjava prijavitelja
Nacrt ugovora_Mjere 1-6
Obrazac OPIS-PROVEDENOG-PROGRAMA
Obrazac-FIN-IZVJ-PROVEDENOG-PROGRAMA
KRITERIJI ODABIRA

MJERA 7 (institucije, udruge, zadruge, klasteri)
Prijavni obrazac B
Obrazac 2. Proračun programa
Obrazac 3. Izjava o točnosti podataka
Obrazac 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 5. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)
Nacrt ugovora_Mjera 7
Obrazac OPIS-PROVEDENOG-PROGRAMA
Obrazac-FIN-IZVJ-PROVEDENOG-PROGRAMA
Obrazac PROR-POT
Pravilnik o financiranju javnih potreba