Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle (16. lipnja, 19 sati)

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12,121/16,98/19,42/20,144/20 i 37/21) sazivam konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 16. lipnja 2021.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle, Trumbićev put 7., Cavtat s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Mandatnog odbora.
2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća.
3. Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika.
4. Svečana prisega članova Općinskog vijeća.
5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja.
6. Izbor predsjednika Općinskog vijeća.
7. Izbor prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća.
8. Izbor Odbora za Statut,Poslovnik i normativna pitanja.
9. Izbor Odbora za proračun i financije.
10. Izbor Odbora za dodjelu javnih priznanja.
11. Izbor Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova.

Pročelnik:

Mario Curić, dipl.iur.,v.r.

KLASA:021-01/21-01/01

UR.BROJ:2117/02-03/1-21-1

Cavtat,4. lipnja 2021.g.