Obavijest vinogradarima uslijed promjene vremena

Vinova loza se nalazi u razvojnom stadiju zatvaranja grozda , a kako je u narednim danima najavljena mogućnost lokalnih pljuskova zbog naglog punjenja grozdova vodom može doći do pucanja bobica osobitona osjetljivim sortama tanke pokožice.  Preporučujemo usmjereno tretiranje protiv uzročnika sive plijesni( Botrytiscinerea)u zonu grozda jednim od botridicida: Pyrus 400 SC, Teldor SC 500,  Cantus, Switch 62,5 WG,  Chorus 75 WG i dr.

Vruće i sparno vrijeme djeluje povoljno na razvoj uzročnika pepelnice(Erysiphenecator) na vinovoj lozi. Za usmjerenu zaštitu od pepelnice i dalje preporučamo  jedan od pripravaka : Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi,  Domark 40 ME, Difcor EC, Folicur EV 250, Sercadis SC,  Systhane 24E, Topas 100, Vivando, sl. uz dovoljan utrošak vode. Prilikom odabira pripravaka voditi računa o broju tretiranja s istom aktivnom tvari kako bi se izbjegla pojava rezistentnosti. Kod primjene sumpornih pripravaka iznad 25˚C moguća je pojava fitotoksičnosti.

Vremenske prilike ne pogoduju razvoju plamenjače. Za preventivnu zaštitu mogu se koristiti strobilurinski pripravci koji će djelovati na uzročnika plamenjače i pepelnice, kontaktni pripravci na osnovi aktivnih tvari mankozeba, metirama ili kombinirani pripravci koji sadrže bakar. U slučaju nevremena i tuče prednost dati pripravcima na koji sadrže aktivnu tvar folpet.

Na opažačkim mjestima su se počele loviti odrasle jedinke Američkog cvrčka, radi čega bi trebalo provesti njegovo suzbijanje, čime se prekida ciklus prijenosa fitoplazme sa trsa na trs. Većina insekticida registriranih za suzbijanje ovoga štetnika se može kombinirati sa redovitom zaštitom od bolesti:

Decis 2,5 Ec, Sumialfa 5 Fl, AvauntEc, CythrinMax, Abanto, KrisantEc, Pyregard, AssetFive

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Ako niste do sada, na stranici www.savjetodavna.hr možete se predbilježiti za primanje preporuka za zaštitu bilja putem vaše elektronske pošte, a možete se predbilježiti i direktno na poveznici:

https://www.savjetodavna.hr/newsletter-signup/

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)