Poziv na sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (petak, 21. lipnja 2024. u 8 sati)

Sazivam 20.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21. lipnja 2024.g. ( petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 08:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. I. izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2024.g. s projekcijama za 2025. i 2026.g.
2. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture.
3. I. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture.
4. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“
5. Prijedlog Odluke o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ – suglasnost.
6. 4. izmjene i dopune pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ – suglasnost.
7. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu za starije i nemoćne osobe „Konavle“ – suglasnost.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

KLASA:024-02/24-01/20
UR.BROJ:2117-02-03/1-24-1

Cavtat,13. lipnja 2024.g