Natječaji u tijeku

Javni poziv za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2018.

Javni poziv za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2018.

Javni poziv za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle 2018. Upute za prijavitelje Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u sportu Obrazac proračuna 2018. Izjava o točnosti i istinitosti podataka Izjava o nekažnjavanju Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Financijsko izvješće realiziranog programa 2018. Opisno izvješće realiziranog programa 2018. Ugovor o […]

Read More

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi 2018.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi 2018.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi 2018. Upute za prijavitelje Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Obrazac proračuna 2018. Izjava o točnosti i istinitosti podataka Izjava o nekažnjavanju Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava o partnerstvu Financijsko izvješče realiziranog programa 2018. Opisno izvješće realiziranog programa 2018. […]

Read More

Javni poziv za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 2018.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 2018.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 2018. Upute za prijavitelje Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti 2018. Obrazac proračuna 2018. Izjava o točnosti i istinitosti podataka Izjava o nekažnjavanju Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava o partnerstvu Financijsko izvješće realiziranog […]

Read More

Javni poziv za prikupljanje programa javnih potreba u sportu Zajednica sportova Općine Konavle u 2018.

Javni poziv za prikupljanje programa javnih potreba u sportu Zajednica sportova Općine Konavle u 2018.

Javni poziv za prikupljanje programa javnih potreba u sportu Zajednica sportova Općine Konavle u 2018. Upute za prijavitelje Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u sportu (Zajednica sportova) Proračun projekta 2018. Izjava o točnosti i istinitosti podataka Izjava o nekažnjavanju Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Evidencijski list Kriteriji za sudjelovanje […]

Read More