Natječaji u tijeku

Natječaj za posao na određeno – medicinska sestra/tehničar (Dom za starije i nemoćne osobe ”Konavle”)

Natječaj za posao na određeno – medicinska sestra/tehničar (Dom za starije i nemoćne osobe ”Konavle”)

Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14, 99/15) i članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/15) ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle“ raspisujeNa temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj […]

Read More