Natječaji

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje  NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ – na određeno vrijeme Jedan ( 1 ) izvršitelja/ice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme – povećan opseg posla do 31.8.2015.  Jedan ( 1 ) […]

Read More

NATJEČAJI 2014

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle TROŠKOVNIK NERAZVRSTANIH  I  LOKALNIH  CESTA Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području […]

Read More

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Stručnog suradnika defektologa– na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07, 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Stručnog suradnika defektologa– na određeno vrijeme. ·         jedan ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do povratka radnice sa roditeljskog dopusta UVJETI […]

Read More

Dječji vrtić Konavle, temeljem odluke Upravnog vijeća Vrtića, objavljuje N A T J E Č A J za odgojitelja/icu

Dječji vrtić Konavle, temeljem odluke Upravnog vijeća Vrtića, objavljuje N A T J E Č A J za odgojitelja/icu:   na određeno puno radno vrijeme…………………… 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)………………………………….1 izvršitelj Uvjeti: Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. Rok natječaja 8 dana od […]

Read More

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: SPREMAČICA – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: SPREMAČICA – na određeno vrijeme ·         tri( 3 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto: -završena osnovna škola Kandidati uz prijavu na natječaj […]

Read More

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija nadarenim studentima za akademsku 2014/2015. godinu

Temeljem članka 19. Pravilnika o stipendiranju ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 07/13 ) Načelnik Općine Konavle raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija nadarenim studentima za akademsku 2014/2015. godinu I.                    Općina Konavle će dodijeliti 25 studentskih stipendija nadarenim studentima za akademsku    2014/2015 godinu […]

Read More

Temeljem provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje Programa povećanja EnU obiteljskih kuća na području Općine Konavle, te izvješća i prijedloga Komisije za provedbu natječaja utvrđena je konačna bodovna lista i popis Projekata

Temeljem provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje Programa povećanja EnU obiteljskih kuća na području Općine Konavle, te izvješća i prijedloga Komisije za provedbu natječaja utvrđena je konačna bodovna lista i popis Projekata koji se uvrštavaju u Program Općine prema prijedlogu Komisije. Red.br. Ime i prezime Bodovi Prijedlog subvencije Fond Općina Subvencija […]

Read More

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba (2)

       JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za neposredno subvencioniranje projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori)  PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: Tekst natječaja Pravilnik Prijavni obrazac Ugovor OIE Vrijednosni kupon Zahtjev za isplatu subvencije   JAVNI NATJEČAJ za […]

Read More

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba

       Krenuo natječaj za povećanje energetske učinkovitosti Dugoočekivani natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost konačno je danas i krenuo. Ovim natječajem se može doći do subvencija čak i do 168.000 kn za promjenu fasade,vanskje stolarije te postavljanje solarnih korektora. Na stranicama Fonda fzoeu.hr su objavljeni detalji […]

Read More