Početnica konavoskog veza, ZA DVA PRO DVA, autorice Antonije Rusković Radonić dobitnica je Zlatne plakete Matice hrvatske

Početnica konavoskog veza, ZA DVA PRO DVA, autorice Antonije Rusković Radonić dobitnica je Zlatne plakete Matice hrvatske.
Veliko priznanje konavoskom ogranku koji je izdavač ove knjige dodjelio je na glavnoj skupštini Matice hrvatske u Rijeci predsjednik Matice hrvatske Stjepan Damjanović predsjedniku ogranka u Konavlima Franu Herendiji.

Knjiga predstavlja katalog uzoraka utkanice konavoskog veza prikupljenih u istraživanju od 2010. – 2016. godine u cilju zaštite umijeća kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Svi pronađeni uzorci su prevezeni u sklopu za to organizirane radionice konavoskog veza u AR atelieru na Grudi. Uzorci su sistematizirani i obrađeni te u ovom izdanju predstavljaju jedinu za sad sistematiziranu vezenu građu u Hrvatskoj. Početnicu je pratio Priručnik za izradu konavoskog veza za djecu, autorica A. Rusković Radonić i Kate Miljanović.
Knjiga je izdana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, nakladnik je Matica hrvatska ogranak Konavle, glavni urednik Niko Kapetanić, recenzentica Nerina Eckhel, a grafički urednik je Ljubo Gamulin.