Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (petak, 21. prosinca u 18 sati)

Sazivam 11.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.prosinca 2018.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog treće izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2018.g. s projekcijama za 2019.g. i 2020. g.
2. Prijedlog treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
3. Prijedlog druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
4. Prijedlog druge izmjene Programa demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2018.g.
5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Konavle.
6. Prijedlog Plana i programa korištenja dijela javnih površina na području Općine Konavle.

 

KLASA:021-01/18-01/11
UR.BROJ:2117/02-03/1-18-1
Cavtat,10. prosinca 2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.