Podnesite prijedloge na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području Općine Konavle da je započeo postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle, temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 05/17.). Poradi što kvalitetnije izrade Prostornog plana koja se želi postići pozivaju se svi zainteresirani da do 01. svibnja 2019. godine podnesu svoje zahtjeve/prijedloge poštom na adresu Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat ili osobno na protokol Općine.

Za zahtjev se može koristiti obrazac dostupan na službenoj stranici Općine.

Zahtjevi koji su do sad podneseni su u obradi i ne trebaju se ponavljati.