Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća (srijeda, 25. rujna u 19 sati)

Sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 25.rujna 2019.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019.g.
2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu.
3. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja u povodu Dana Općine Konavle 21. listopada 2019.g.
4. Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Općine Konavle i Općine Rugvica.
5. Izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019.g.
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za odobrenje projektnih zadataka prema Prostornom planu uređenja Općine Konavle.
7. Državna geodetska uprava ;Prijedlog nove izmjere k.o. Molunat – pismo namjere.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/19-01/16

UR.BROJ:2117/02-03/1-19-1

Cavtat,11. rujna 2019.g.