Oglas za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. godinu (početak rada 1.9.2020. godine)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje
O G L A S
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. GODINU
(POČETAK RADA 1.9.2020. GODINE)

Zahtjevi za upis primat će se od 8.6.2020. godine do zaključno 23.6.2020. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata b.b, 20210 Cavtat, prema sljedećem rasporedu:

ponedjeljak, srijeda i petak od 8 h do 12 h

utorak i četvrtak od 14 h do18 h

U spomenutom razdoblju je potrebno doći s djetetom u urede Stručno razvojne službe vrtića ( Kućica iza vrtića na Mećajcu) te donijeti svu potrebnu dokumentaciju, a sve detalje možete pronaći OVDJE.