Natječaji

NATJEČAJ Za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle

Na temelju članka 32. Statuta Javne Vatrogasne Postrojbe Konavle, Upravno vijeće Javne vatrogasne  postrojbe Konavle temeljem Odluke od 28.11.2013, raspisuje NATJEČAJ Za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle I. Raspisuje se natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle. II. Zamjenikom zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle može biti […]

Read More

NATJEČAJ Za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle

Na temelju članka 32. Statuta Javne Vatrogasne Postrojbe Konavle, Upravno vijeće Javne vatrogasnepostrojbe Konavle temeljem Odluke od 28.11.2013, raspisuje NATJEČAJ Za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle I. Raspisuje se natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle. II. Zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Konavle može biti imenovana osoba koja ispunjava […]

Read More

Dječji vrtić Konavle – Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta Spremačica – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: SPREMAČICA – na određeno vrijeme ·         dva( 2 ) izvršitelja/ice s nepunim radnim vremenom na određeno vrijeme – povećan opseg posla do 31.8.2014. ·         jedan ( 1 […]

Read More

Dječji vrtić Konavle – Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta Odgojitelja – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJA – na određeno vrijeme ·         tri ( 3 ) izvršitelja/ice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme – povećan opseg posla do 31.8.2014. ·         jedan ( […]

Read More

NATJEČAJI 2013

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle TROŠKOVNIK NERAZVRSTANIH  I  LOKALNIH  CESTA  U  OPĆINI  KONAVLE  ZA  2014. GODINU DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području […]

Read More

NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle raspisuje   NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova […]

Read More

PONIŠTENJE NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle objavljuje   PONIŠTENJE NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na […]

Read More