Home » Općina Konavle

Općina Konavle

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Općine Konavle kao Naručitelja i s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. istog Zakona.

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave. Objave u narodnim novinama o nadmetanjima Općine Konavle možete pogledati na web stranici On-line popisu objava javne nabave.

Planovi nabave kroz godinu

Na On-line popisu objava u polju Naručitelj upišite Općina Konavle kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja.