Home » Javna nabava i ugovori Općina Konavle

Javna nabava i ugovori Općina Konavle

Projekt uređenja Ćirove staze

Dokumentacija o nabavi

Piknik park

Teretana

Trasa

Troškovnik

Projektno-tehnička dokumentacija OŠ Cavtat

Prilozi iz zapisnika (1)

Prilozi iz zapisnika (2)

Idejno rješenje Osnovne škole Cavtat

Idejno rješenje Osnovne škole Cavtat

Dogradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi

GLAVNI PROJEKT

Knjiga detalja

Shema rekonstrukcije i dogradnje
D_1
D_2
D_3
D_4
D_5
D_5.1
D_6
D_7
D_8
D_9
D_10
Elaboraborat zaštite na radu
Geodetski elaborat
MAPA_1
MAPA_2
MAPA_2.1
MAPA_3
MAPA_4
MAPA_5
MAPA_6
MAPA_7
MAPA_8

PROJEKT INTERIJERA

Izvedbeni projekt

Izgradnja i opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda

Mapa 01
Mapa 02
Mapa 03
Mapa 04
Mapa 05
Mapa 06
Mapa 07
Mapa 08
Mapa 09

 

OPĆINA KONAVLE

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Općine Konavle kao Naručitelja i s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. istog Zakona.

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave. Objave u narodnim novinama o nadmetanjima Općine Konavle možete pogledati na web stranici On-line popisu objava javne nabave.

Planovi nabave kroz godinu

Na On-line popisu objava u polju Naručitelj upišite Općina Konavle kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja.