Obavijesti

Zahtjev za prikupljanje ponuda za pružanje usluga tjelesne zaštite muzejske institucije Kuće Bukovac u Cavtatu

MUZEJI I GALERIJE KONAVALA Trumbićev put 25 20210 CAVTAT OIB: 18662101737   Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11), Muzeji i galerije Konavala objavljuju   ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA   1.     Naziv javnog naručitelja: Muzeji i galerije Konavala, 2.     opis predmeta nabave i tehnička specifikacije: usluga tjelesne zaštite […]

Read More

Poziv za 26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće   Sazivam 26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.prosinca 2012.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 12:00 sati.   Za sjednicu se predlaže sljedeći:   DNEVNI RED   1.    Izvješće o stanju u prostoru Općine Konavle. 2.    Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna Općine […]

Read More

NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle raspisuje   NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova […]

Read More

PONIŠTENJE NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle objavljuje   PONIŠTENJE NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na […]

Read More

Odluka o odabiru najpovoljnijih prijavitelja u sufinanciranju projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle za 2012. godinu

20 210 CAVTAT, Trumbićev put 25 Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturo i gospodarenje nekretninama Klasa: 363-01/11-02/61 Ur. Broj: 2117/02-05/1-11-1 Cavtat,  26. studeni. 2012. Na temelju članak 47. Statuta općine Konavle (Sl. glasnik Općine Konavle br. 4/2009) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje […]

Read More

ISPRAVAK NATJEČAJA Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle objavljuje   ISPRAVAK NATJEČAJA Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na […]

Read More

ISPRAVAK NATJEČAJA Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle objavljuje   ISPRAVAK NATJEČAJA Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na […]

Read More

25.sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće   Sazivam 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 23.studenoga 2012.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 12:00 sati.     Za sjednicu se predlaže sljedeći:   DNEVNI RED     1.    Prijedlog proračuna Općine Konavle za 2013.g. sa projekcijama proračuna za 2014.g. i 2015.g. […]

Read More

U spomen na Vukovar

Dragi konavljani i konavoke, Pridružite nam se u zajedničkoj molitvi za hrvatske generale i paljenju svijeća u spomen na Vukovar Čilipi, spomenik “Konavoska mati” u četvrtak, 15. studenoga 2012. g. s početkom u 17,30 sati. Općina Konavle

Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle raspisuje   NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova […]

Read More