Obavijesti

Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle raspisuje   NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova […]

Read More

OBAVIJEST VLASNICIMA NELEGALNO IZGRAĐENIH ZGRADA

  OBAVIJEST VLASNICIMA NELEGALNO IZGRAĐENIH ZGRADA Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 04.08.2012 (NN 86/2012). Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada. Cjeloviti tekst zakona možete pronaći na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1963.html Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada […]

Read More

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Konavle za akademsku godinu 2012./2013.

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i studenata s područja Općine Konavle (”Službeni glasnik Općine Konavle, broj 7/09), Općinski načelnik Općine Konavle raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Konavle za […]

Read More

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle ( „Službeni glasnik Općine Konavle, broj 7/09 ), Općinski načelnik Općine Konavle raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog […]

Read More

Javni poziv za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle za 2013. g.

Na temelju članka 47.Statuta Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09 ) i Programa javnih potreba od interesa za Općinu Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/12) Načelnik Općine Konavle  objavljuje javni   P O Z I V ustanovama, udrugama i pojedincima u obrazovanju, kulturi, športu, zdravstvenoj […]

Read More

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11) i članka 12. i 13. i 14. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Konavle broj  3/12)  Općina Konavle objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora   1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog […]

Read More

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Konavle

Općinsko vijeće Sazivam 24.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 19.rujna 2012.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 14:00 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED 1. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2012.g.2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za […]

Read More

Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2012/2013. g.

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle” broj 4/09) i Programa oblika socijalne pomoći Općine Konavle za 2012.g.(„Službeni glasnik Općine Konavle” broj 2/12 ) Općinski načelnik dana 20.kolovoza 2012. godine donosi ODLUKUo sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2012/2013. g. […]

Read More

Poziv za javni uvid programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu “Konavli”

Hrvatske šume d.o.o. ZAGREB     POZIV ZA JAVNI UVID PROGRAMA GOSPODARENJA ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA ZA GOSPODARSKU JEDINICU „KONAVLI”   Pozivaju se zainteresirane strane na javni uvid Programa  gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Konavli sa rokom važenja od 01.01.2012 do 31.12.2021. godine, koji će biti moguć svakim radnim danom od […]

Read More