Obavijesti

Odluka o upisu za pedagošku godinu 2013/2014

Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle , nakon što je Komisija za upis završila rad i upoznala članove Upravnog vijeća sa rezultatima upisa djece u jaslice i vrtić u […]

Read More

Obavijest roditeljima o dodatnim prostorima za jaslice i vrtić

Zbog nedostatka kapaciteta za upis sve djece koja su se javila na oglas za upis u pedagošku godinu 2012/13, proširujemo našu djelatnost u Pridvorju (prostor Doma kulture) za jasličnu i vrtićnu dob, na Grudi (obiteljska kuća) za vrtićnu dob, za djecu jaslične dobi koja su ostala na listi čekanja za […]

Read More

IZBORI 2013 – rezultati izbora za Općinsko vijeće i općinskog načelnika Općine Konavle

U nastavku članka objavljeni su rezultati izbora za Općinsko vijeće i općinskog načelnika Općine Konavle:   REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KONAVLE  (1.DIO)   REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KONAVLE  (2.DIO)   ODLUKA O RASPISIVANJU DRUGOG KRUGA IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE KONAVLE   KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE […]

Read More

Kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Županijske skupštine i zbirna lista pravovaljano predloženih kandidatura za župana Dubrovačko-neretvanske županije

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ŽUPANA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE