Obavijesti

Poziv za 22.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće   Sazivam 22.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 23.svibnja 2012.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 14.00 sati.   Za sjednicu se predlaže sljedeći:   DNEVNI RED   1.    Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle […]

Read More

Poziv za 23.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

  Općinsko vijeće   Sazivam 23.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 20.srpnja 2012.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 08:00 sati.   Za sjednicu se predlaže sljedeći:   DNEVNI RED   1.    Prijedlog Izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2012.g. 2.    Državni ured za reviziju […]

Read More

Muzeji i galerija Konavala – Izmjena plana nabave za 2012.g.

MUZEJI I GALERIJE KONAVALA Trumbićev put 25 20210 CAVTAT OIB: 18662101737   Cavtat, 08. svibnja 2012. god.   Temeljem članka 20. stavak 3.  Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11), Muzeji i galerije Konavala donose   IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU Članak 1. U članku 1.  Plana nabave Muzeja i […]

Read More

Zahtjev za prikupljanje ponuda za vršenje usluga tjelesne zaštite muzejske institucije Kuće Bukovac u Cavtatu

MUZEJI I GALERIJE KONAVALA Trumbićev put 25 20210 CAVTAT OIB: 18662101737   Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11), Muzeji i galerije Konavala objavljuju   ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 1.   Naziv javnog naručitelja: Muzeji i galerije Konavala, 2.     opis predmeta nabave i tehnička specifikacije: usluga tjelesne zaštite muzejske […]

Read More

Javni poziv za poticanje u poljoprivredi

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Konavle o raspodjeli proračunskih sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u Općini Konavle za 2012.g (Službeni glasnik Općine Konavle  02/12) Ured načelnika objavljuje: JAVNI POZIV za podnošenje prijava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u Konavlima I.         Poticaji se odnose na: 1.      sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih površina […]

Read More

Financiranje javnih potreba u 2012. g.

022-01-02-12/27 2117/02-02/3-12-01 12. travnja 2012.g.   Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09 )  Načelnik Općine Konavle donosi   ODLUKU o financiranju javnih potreba u 2012. godini   Članak 1. Ovom odlukom utvrđuje se da je Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 21. […]

Read More

Poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće Sazivam 21.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 3.travnja 2012.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 14.00 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED 1. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2011.g.2. Izvješće proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od […]

Read More

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA  ŽUPANIJA OPĆINA KONAVLE Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama U Cavtatu, 04.siječnja 2012.g.   Na temelju članka 28.stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br.90/11), Općina Konavle objavljuje   JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o […]

Read More