Obavijesti

JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“

REPUBLIKA  HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KONAVLE Općinski načelnik                                                                                                      Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i zaključka Načelnika Općine Konavle Klasa: 350-01/01-12-07-1, Ur.broj: 2117/02-02/1-13-1  od  25. ožujka 2013, objavljuje.   JAVNU RASPRAVU (javni uvid i […]

Read More

PONAVLJANJE JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KONAVLE Općinski načelnik                                                                                                                                                    Temeljem članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09), članka 85 – 92. i  članka  95. stavak 4), Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Općina Konavle objavljuje:   […]

Read More

Objava o Prethodnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KONAVLE Općinski načelnik                                                                                                                                             Na temelju članka 79., 83., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Općina Konavle, općinski načelnik objavljuje   PRETHODNU RASPRAVU O Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle […]

Read More

Poziv za 28.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće Sazivam 28.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.ožujka 2013.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 13:00 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED   1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Konavle. 2. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje od […]

Read More